Добро пожаловать, рады видеть вас снова!

 Kz   Ru   En 
"Бәйтерек" ұлттық
басқарушы холдингі

Басқарма комитеттері

Холдинг Басқармасының  тиімді  қызметін  келесі  комитеттер қамтамасыз етеді:

-  Жоспарлау және қызметті бағалау жөніндегі комитет Холдинг өкілдері үшін еншілес ұйымдардағы қаржылық-шаруашылық мәселелер бойынша, соның ішінде  даму жоспарын бекіту кезінде, Холдингтің жылдық бюджетінің уақытында  және сапалы  бекітіліп, орындалуын қамтамасыз етуде  бірыңғай ұстанымды қалыптастырады;

-  Активтерді және пассивтерді басқару комитеті  әртараптандыру, қаржылық тәуекелдерді оңтайландыру  және қаржылық тұрақтылықты сақтау қағидаттарын басшылыққа ала отырып, Холдингтің және еншілес ұйымдардың активтер мен пассивтерді  басқару тиімділігін арттыру бойынша   ұсынымдар әзірлейді ;

- Кадр саясаты жөніндегі комитет Холдингтің және оның еншілес ұйымдарының персоналын басқару қызметінің тиімділігін  арттыруға ықпал етеді;

- Инвестициялық комитет тиімділікті арттыруға, сондай-ақ Холдингтің  және оның еншілес ұйымдарының инвестициялық қызмет  жөніндегі  мәселелер  бойынша  бірыңғай саясат қалыптастыруына  ықпал етеді.