Добро пожаловать, рады видеть вас снова!

 Kz   Ru   En 
"Бәйтерек" ұлттық
басқарушы холдингі

Сыртқы аудитор

Сыртқы аудиторды таңдау және «ҰБХ  «Бәйтерек» АҚ-ның сыртқы аудиторы туралы ақпарат

«ҰБХ «Бәйтерек» АҚ және ұйымдар үшін, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама «ҰБХ «Бәйтерек» АҚ-ға тиесілі, сыртқы аудиторлық ұйымды таңдау «ҰБХ «Бәйтерек» АҚ және ұйымдар арқылы,дауыс беретін акцияларының (қатысу үлесі) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама «ҰБХ «Бәйтерек» АҚ-ға тиесілі, тауарларды сатып алудың Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

2014 жылдан бастап «КПМГ-АУДИТ» ЖШС-гі «ҰБХ  «Бәйтерек» АҚ-ның аудиторыболып табылады, 2014 жылдың 24 шілдесіндегі нөмірі 06/14 және 2015 жылдың 12 ақпанындағы нөмірі 02/15 директорлар Кеңесінің шешімдеріне сәйкес,  тиісінше 2014 және 2015-2018 жылдарға арналған.